TT Ads

download Maharashtra News Updateसर्वेक्षणानुसार, IT क्षेत्रातील रूजगार संख्या वार्षिक 23% कमी होईलेली आहे. विशेषज्ञांनी हे ओळखलं कि हे कमी होईलेलं आहे त्याचं कारण पूर्ववत उपस्थित होणारं आयात्री सीझनचं असा आहे, जो की गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात घडलं.

🎉 आयात्री सीझन आणि रूजगार संख्या: गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सण-उत्सव असल्याने, त्या कालावधीत होणारं रूजगार संख्येचं कमी हे असा मत होतं. आयात्री सीझनामुळे कामकाजी लोकांना उपहार, बोनस, आणि इतर प्रोत्साहने मिळतात, ज्यामुळे त्यांचं रूजगारात उत्साह बनतं.

🔄 उत्साह विचार: या आयात्री सीझनातील उत्साहाचं विचार करून, रूजगार संख्या कमी होण्याचं हा साने उपाध्याय आहे. इतर अर्थात संगणक क्षेत्रात सुधारणा किंवा आत्म-मोटिवेशन होण्यासाठी इतर कारकांसह तुलना करणे आवडतं.

🌐 संगणक क्षेत्रात सुधारणा: सर्वेक्षणानुसार, संगणक क्षेत्रात सुधारणा किंवा तंतूचे व्यवस्थापन मिळवण्यासाठी तंतू उपयुक्त किंवा तंतूसह प्रतिसाद मिळववंतं कारण म्हणजेच कारण असू शकतं.

आयात्री सीझनातील या कमीत, तंतूच्या संरचनेतील सुधारणांमुळे आणि कामगारांसह संबंध बनवण्यासाठी विविध प्रक्रियांमुळे यात्रा होईल, हे आपल्या आयात्री सीझनचं मुद्दा आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *